Povežite svoje aplikacije i servise sa Halcom One

Uvedite elektronsko potpisivanje putem kvalifikovane digitalne potvrde u cloud-u Halcom One i gledajte kako vam raste efikasnost, ali i lojalnost klijenata prema vašem brendu.
  • Pružite korisnicima prednosti digitalnog poslovanja
  • Smanjite vrijeme potrebno za administraciju korisnika
  • Automatizujte procese prijave i rasteretite zaposlene 

Kako da integrišete kvalifikovanu digitalnu potvrdu u cloud-u Halcom One

Proces je podijeljen u 3 laka koraka - tako da u najbržem roku možete da počnete sa korištenjem e-identiteta i e-certifikata Halcom One.
Kontaktirajte
nas
Popunite prateću
dokumentaciju
Integrišite
Halcom One 
Ponudite Halcom One
svojim korisnicima
Brzo, lako i jednostavno!

Prednosti koje pruža Halcom One

Pored nezaobilaznog rasta korisničke lojalnosti i snage brenda, prednosti su mnogobrojne.

  • Besplatna upotreba Halcom One za vaše korisnike
  • Pristup 24/7/365
  • Laka integracija sa vašim portalom putem API
  • Automatizovan proces prijave
  • Sigurnost i usklađenost sa EU standardima (PSD2, eIDAS)

Postanite Halcom One integrator

Pružite korisnicima sve prednosti digitalnog poslovanja.

Neka naša uspješna priča postane i vaša. Zajedno unapređujemo digitalni ekosistem i svakodnevnicu svih korisnika u Bosni i Hercegovini.

Postanite Halcom One integrator i povežite svoje aplikacije i servise sa Halcom One.

Halcom One integracija

Postanite kvalifikovani servis za registraciju

Kao kvalifikovani servis za registraciju, dobijate mogućnost da izdajete korisnicima e-certifikat u cloud-u Halcom One u okviru svoje ponude.
Halcom One integracija