Naručite kvalifikovanu digitalnu potvrdu u cloud-u Halcom One

Izaberite opciju koja odgovara vašem trenutnom statusu. Naručivanje i korištenje certifikata je trenutno besplatno za fizička lica.
Pravno lice (46,80 KM)
Za narudžbu popunite obrazce ispod
Za narudžbu kvalifikovanih digitalnih potvrda, zakoniti zastupnik pravnog lica uz predočenje validnog ličnog dokumenta lično preda dokumentaciju na adresi Halcom d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo.
Pošto Halcom CA u certifikate dodaje semantičke identifikatore pravnih lica (JIB ili VAT) i fizičkih lica (JMBG, broj pasoša...) uz dokumentaciju takođe treba da se priloži:
  • izvod iz sudskog registra pravnih lica, koji nije stariji od 60 dana,
  • kopiju ličnog dokumenta kog ste naveli na Zahtjevu.
Ukoliko se dokumentacija dostavlja poštom, tada je potrebno da potpis zakonskog zastupnika na generalnoj narudžbenici i izvod iz sudskog registra budu ovjereni u opštini ili kod notara.
U slučaju dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na telefon +387 33 263 064 ili E-mailom helpdesk@halcom.ba
Fizičko lice (besplatno)
Nemam nijednu digitalnu potvrdu
Ukoliko nemate nijednu digitalnu potvrdu, nijednog certifikacionog tijela, izaberite ovu opciju.
Imam Halcom digitalnu potvrdu
Ukoliko već imate Halcom digitalnu potvrdu na USB ključu ili kartici, koristite Halcom One kao dodatnu uslugu.

Najčešća pitanja